Søk ID-kort

Her får du en enkel oversikt over søknadsprosessen for ID-kort

01. Medlemskap NLF

Vår ID-rekvirent er Owe Tenvik, vil melde deg på som søker av ID-kort for Sandefjord Flyklubb.
Du som søker innhenter attest fra arbeidsgiver for de siste 5år.
 

02. Luftfartstilsynet

Kontakt Luftfartstilsynet.no og følg anvisning som ligger på nettside for bakgrunnssjekk .
Her behøves bank-ID eller tilsvarende .
Ved opplysning om ansettelsesforhold legges ved attest fra arbeidsgiver.
Progresjon av søknaden kan sjekkes under Luftfartstilsynet.no, min side.
Søker vil også få kopi av den uttømmende politiattesten.

03. Kontakt Owe Tenvik

Når dette er klart, kan du kontakte ID-rekvirent Owe Tenvik (tlf +47 922 53 866), som da sender deg som søker en ID-kort rekvisisjon.
Gyldighet på kortet er fem 5 år.

Bruk ID-kortet hyppig

En påminnelse !
Kortet må ha vært i bruk i løpet av SISTE TRE 3 MÅNEDER ellers blir det sperret. Besøk flyklubben såpass hyppig og bruk kortet, slik at ID-kortet IKKE  blir sperret . Det blir da mye unødvendig ekstra arbeide for ID-kontoret.