Søk ID-kort

Her får du en enkel oversikt over søknadsprosessen for ID-kort

01. Medlemskap NLF

Vår ID-rekvirent er Owe Tenvik, vil melde deg på som søker av ID-kort for Sandefjord Flyklubb.
Du som søker ordner medlemskap i NLF avd Sandefjord Flyklubb ved å kontakte NIF og min idrett.
Skriv ut medlemskortet og ta et bilde av dette og send til oss.
Min idrett
NLF

02. Luftfartstilsynet

Kontakt Luftfartstilsynet.no og følg anvisning som ligger på nettside for bakgrunnssjekk .
Her behøves bank-ID eller tilsvarende .
Ved opplysning om ansettelsesforhold legges inn bilde av NLF medlemskort.
Progresjon av søknaden kan sjekkes under Luftfartstilsynet.no, min side.
Søker vil også få kopi av den uttømmende politiattesten.
Luftfartstilsynet

03. Kontakt Owe Tenvik

Når dette er klart, kan du kontakte ID-rekvirent Owe Tenvik (tlf +47 922 53 866), som da sender deg som søker en ID-kort rekvisisjon.
Gyldighet på kortet er fem 5 år.
Send epost

Bruk ID-kortet hyppig

En påminnelse !
Kortet må ha vært i bruk i løpet av SISTE TRE 3 MÅNEDER ellers blir det sperret. Besøk flyklubben såpass hyppig og bruk kortet, slik at ID-kortet IKKE  blir sperret . Det blir da mye unødvendig ekstra arbeide for ID-kontoret.