Lær å fly på en flyskole. LAPL-A eller PPL-A?

Her vil du få vite mer om hvilke muligheter du har, enten om du ønsker å fly som
hobby eller gå videre til å bli trafikkflyger.

Bli Pilot

Flott at du interesserer deg for å vite mer om flyskolen og hvordan du kan realisere din drøm om å bli privatflyger. Hvis du ikke finner den informasjonen du søker setter vi stor pris på om du tar kontakt med vår skolesjef DTO-ansvarlig Roger Nordbø på tlf: +47 921 32 945 eller via e-post: flyskole@sandefjordflyklubb.no

Ønsker du en demonstrasjonstur med en instruktør for å oppleve flyging på nært hold og finne ut om dette virkelig er noe for deg? Ta kontakt med en av våre dyktige instruktører.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time på flyskolen?

Flysertifikat

De fleste av våre medlemmer er såkalte privatflygere. Forskjellen på en privatflyger og en trafikkflyger er i hovedsak at privatflygere ikke kan ta betalt for flyving.

En trafikkflyger kan jobbe for et flyselskap og frakte passasjerer eller last mot betaling. Det er imidlertid ingenting i veien for at du som privatflyger kan ta med deg venner og bekjente på tur og dele på kostnadene.

Hvis du ønsker å bli privatflyger har du nå muligheten til å velge mellom to forskjellige sertifikater. Det ene heter ”Private Pilot License – PPL(A)” og er det tradisjonelle privatflygersertifikatet. Det andre heter ”Light Aircraft Pilot License – LAPL(A)” og er en ny sertifikat type med noe begrensede rettigheter i bytte mot et noe forkortet utdanningsløp og reduserte medisinske krav.

Vi kan også tilby den praktisk opplæringen for natt-utsjekk.

PPL(A)

Med PPL(A) kan du fly både én- og flere- motors fly med både stempel- og turbinmotor avhengig av hvilke rettigheter du har tilknyttet ditt flysertifikat. Det finnes få begrensninger på maksimal avgangsvekt eller antall passasjerer.

Utdanningsløpet krever at du flyr minimum 45 timer i henhold til klubbens skoleprogram.

Et PPL(A) kan senere utvides til en CPL(A), altså et trafikkflyger sertifikat.

LAPL(A)

Med LAPL(A) kan du fly én- motors fly med stempelmotor og maksimal avgangsvekt på 2000 kg. Det er en begrensning på maks fire personer om bord. Det betyr at du helt fint kan fly et vanlig Cessna 172 som er verdens mest solgte småfly, med maksimal avgangsvekt på 1160 kg og fire seter om bord.

Utdanningsløpet krevet at du flyr minimum 30 flytimer i henhold til klubbens skoleprogram. Forskjellen fra PPL(A) er blant annet at antall timer navigasjon er redusert og instrument- leksjonene er fjernet fullstendig. I tillegg flyr du også solo (alene uten instruktøren om bord) en del tidligere i utdanningsløpet.

Når du har tatt flysertifikatet kreves det at du flyr ytterligere 10 timer som fartøysjef før du får lov til å ha med deg passasjerer om bord.

Bli medlem i klubben

Får å kunne bli privatflyger i klubben må du være medlem, du melder inn i ”Motorflyseksjonen” ved å følge denne linken.

Det koster kr. 1950,- pr. år (mai 2017) å være medlem.
Dette medlemskapet gir deg mulighet til å søke adgangskort til Torp Sandefjord lufthavn. Les mer om medlemskapet ved å følge denne linken.

Det er svært mange fordeler med å ta flysertifikatet i Sandefjord Flyklubb. Vi har en del fordeler som kanskje ikke andre klubber på Østlandet har.

Rimelig leie på motor fly
Faste, erfarne, tilgjengelig, dyktige og solide instruktører
International flyplass med ”alle rettigheter” (engelskspråklig natt/IFR, gode åpningstider etc.)
Lave faste kostnader/avgifter etc.
Et svært hyggelig og profesjonelt miljø med solid bransjeerfaring

Teorikurs

Uansett om du ønsker å utdanne deg til en PPL(A) eller LAPL(A) pilot må du gjennom det samme teorikurset. Kurset gjennomføres som et nettkurs hos Privatfly (privatfly.no) og koster kr. 7900,- (april 2024).

Når eksamen er bestått er denne teorien gyldig for oppflyging til PPL(A) eller LAPL(A). Oppstart av teorikurs er kontinuerlig og eksamen avholdes 4 ganger pr/år.

Konklusjon

Hvis du tenker å ha flysertifikat som hobby og rekreasjon er nok en LAPL(A) riktig sertifikattypen for deg.
Hvis du tenker å gå videre som trafikkflyger er nok en PPL(A) riktig sertifikattype for deg.

Våre instruktører

Instruktører med lang erfaring

Helge Fekete

Flyinstruktør
+47 906 60 802
helge.fekete@gmail.com

Helge begynte å fly seilfly i 1978 og siden da har Helge opparbeidet seg erfaring som seilfly- slepepilot og fallskjermflyger.
Helge har også spennende erfaring fra turflyving fra Nordkapp til Frankrike, Alpene, veteranflyving i England samt Alpene.
Helge er i tillegg til å være klubbens flygesjef også flylege og har sin praksis på Sandefjord Lufthavn Torp.

Odd Audun Ringe

Skolesjef
+47 400 04 418
odd.audun.ringe@me.com

Odd Audun er utdannet ved Luftfartsskolen og arbeidet tidligere som sjefsflygerinstruktør ved Universitetet i Tromsø (Tromsø University School of Aviation).
Arbeider nå som flyger i Sundt Air AS. Odd Audun har også bred erfaring fra flyklubbene i Rakkestad, Rygge og Ski der han har vært aktiv i mange år.

Preben Hoelseth

Flyinstruktør
+47 977 07 778
prebenh@live.no

Preben er utdannet ved Pilot Flyskole og arbeider som lærer samtidig som han underviser i flyklubben. Preben tok sin PPL(A) i flyklubben og videreutdannet seg til flyinstruktør. Preben er også medlem av klubbens styre.

Roger Nordbø

DTO Skoleansvarlig / Flyinstruktør
+47 921 32 945
19rognor71@gmail.com

Gjennomførte utdanningen til FAA CPL og FI ved Ramstein Air Base i Tyskland fra 1990 – 91 og jobbet der som instruktør en periode før familielivet tok over.
Har de siste årene fløyet mye rundt på vestlandet med utgangspunkt fra Sandane.
Jobber som selger til daglig.

Flysertifikat kostnader

Det kommer noen faste kostnader forbundet med utdanningsløpet, uavhengig av hvilket type sertifikat du velger å ta

Faste kostnader Pris
Legesjekk førstegangsundersøkelse klasse 2 eller LAPL 2 500,-
Innmelding i Sandefjord Flyklubb & NLF 1 950,-
Teorikurs m/bøker og utstyr 6 850,-
Diverse utstyr som er ”kjekt å ha”, årskort og nøkler etc. 5 300,-
Teorieksamen, gebyr til Luftfartstilsynet 2 600,-
Opp flyging, gebyr til kontrollant 3 500,-
Opp flyging, leie av fly 2 000,-
SUM 24 700,-

Med forbehold om feil. Overnevnte er omtrentlige overslag basert på minimumskrav til antall flytimer, den faktiske totalsummen kan påregnes til å bli noe høyere. Kostnadene fordeles over utdanningsløpet.
Leie av fly og instruktørhonorar betaler du når under flyvning. Det blir typisk mer flyving og derfor større utgifter mot slutten når det nærmer seg oppflyging.

 

PPL(A) Pris
Faste kostnader 24.700,-
Leie av fly (LN-NAH), priser pr/mai 2024 54.000,-
Instruktørhonorar 35.000,-
SUM 113.700,-
LAPL(A) Pris
Faste kostnader 24.700,-
Leie av fly (LN-NAH), priser pr/mai 2024 36.000,-
Instruktørhonorar 25.000,-
SUM 85.700,-

Trafikkflyger

For å være trafikkflyger må du ha et kommersiellt flysertifikat, et såkalt Commercial Pilot Licence – CPL(A). Hvis du tar PPL(A) i flyklubben kan du bygge videre på en såkalt ”modulær utdanning”. Det innebærer at du går videre på en annen skole før du flyr opp til en CPL(A) ME(A)IR. For å påbegynne en modulær utdanning til CPL(A) må du ha minimum 150 flytimer. Det betyr at du er nødt til å fly/samle ca. 100 flytimer etter at du har fått ditt PPL(A) i flyklubben.

Du kan ikke ta CPL(A) i en flyklubb, da må du til en Approved Training Organisation – ATO. Det finnes noen få av disse i Norge, samt et større utvalg i Europa. Det kan lønne seg å gjøre et grundig forarbeid med hensyn til pris og omdømme, før du bestemmer deg for hvilken skole du ønsker å benytte.

Alternativt kan du ta en ”integrert utdanning” men det koster en del mer enn ”modulær utdanning” og er lagt opp som et heltids studie. Det betyr at om du ønsker å jobbe ved siden av for å finansiere utdanningen, vil sannsynligvis en modulær utdanning være mer passende for deg. Da passer det helt perfekt for deg å starte med PPL(A) i flyklubben og ”bygge på videre” til CPL(A).

I Sandefjord Flyklubb har vi mange medlemmer som startet med å ta PPL(A) som nå jobber som flygere og flyr passasjerfly.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time?

Følg klubben i sosiale medier!

Se hva vi driver med på flyklubben