Kontaktliste

Oversikt over kontaktpersoner

Styreleder Roe Nerem telefon epost
Nestleder Ivar Arntsen telefon epost
Styremedlem Egil Rønning telefon epost
Styremedlem Ole Halland telefon epost
Styremedlem Eivind Gjøtterud telefon epost
Styremedlem Ørnulf Knive telefon epost
Varamedlem Ole Sørhaug telefon epost
Varamedlem Fred Karlsen telefon epost
Varamedlem Viktor Zamora telefon epost
Revisor Ole Sørhaug telefon epost
Revisor Gudmundur Pálsson telefon epost
Flygesjef Helge Fekete telefon epost
Teknisk sjef Lars-Petter Holst telefon epost
Skolesjef Odd Audun Ringe telefon epost
Brannvakt-ansvarlig Egil Rønning telefon epost
Skoleansvarlig Finn Harald Angelsen telefon epost