Luftfartstilsynet har utarbeidet en elektronisk veileder du kan benytte for å se om din flyging foregår i tråd med rett regelverk. Besvar spørsmålene i veilederen for å se hvilket regelverk som gjelder og hvilke tillatelser som gjelder.

Link til veileder på luftfartstilsyne sine sider: