Med sommersesongen kommer økt behov for grensekryssing med mikrofly og andre småfly. Men kan du reglene?

Les mer på flynytt