Kan man fly om natten?
Lurer du på hva du trenger til å utvide PPL-A for å fly VFR natt?
Vi har utdannede instruktører (FI) for å undervide VFR-natt.
Kontakt Preben Hoelseth tlf 97707778 for mer informasjon