fly-sfj-11_FRAME

STYRET

Leder: Ivar Arntsen 900 39 393 ia((A))mdr.no
Nestleder: Roe Nerem 971 74 448 mr_nerem((A))hotmail.com
Styremedlem: Egil Rønning 489 59 097 egil((A))nettskog.no
Styremedlem: Ørnulf Knive 481 45 471 ornulf.knive((A))gmail.com
Styremedlem: Helge Børslid 908 95 385 helge.borslid((A))yahoo.no
Styremedlem: Preben Hoelseth 977 07 778 preben((A))live.no
Varamedlem: Ole Sørhaug 901 46 294 o-msoe((A))online.no
Varamedlem: Fred Karlsen 909 21 872 fredkarl((A))online.no
Valgkomite: Finn Angelsen, Hans Inge Bakke
Revisor: Øyvind Gjøtterud 909 17 161 eivind.gjotterud((A))sandefjordbredband.net
Revisor: Ole Sørhaug 901 46 294 o-msoe((A))online.no

ANDRE VERV

Regnskapsfører: Finn Harald Angelsen 905 75 480 regnskap((A))smfk.no
Teknisk sjef: Rune Valestrand 994 56 865 rune.valestrand((A))gmail.com
PC-ansvarlig: Ole Halland 901 59 769 ole((A))halland.no
Flygesjef: Helge Fekete 906 60 802 helge.fekete((A))gmail.com
Skolesjef: Odd Audun Ringe 400 04 418 odd.audun.ringe((A))me.com
Webmaster Helge Børslid 908 95 385 helge.borslid((A))yahoo.no
Brannvakt-kontakt: Egil Rønning 489 59 097 egil((A))nettskog.no
Brakkesjef Line N: Rolf Torbjørn Kristiansen 900 62 532 rt.krist((A))frisurf.no
Assisterende brakkesjef: Jan Heggum 901 28 482 jan((A))nst.no
Kontaktperson SLH/Stokke kommune: Fred Karlsen 909 21 872 fredkarl((A))online.no
Sikkerhetsansv. ID-kort/Nøkler: Owe Tenvik 922 53 866 owetenvik((A))gmail.com
HMS Hermon Hay  997 33 117 hayhermon((A))gmail.com

Til info: For å unngå mye spam til mottakere er @ byttet ut med ((A)) i tekstene over.
For å sende epost til mottakeren, må du mao. bytte ut «((A))» med «@»