Helge Fekete fikk bronsje i NM (presisjonsflygning)

Fra Sandefjord FK deltok  vår egen instruktør og flylege, Helge Fekete.
Mesterskapet ble avholdt på Geiteryggen, Skien 27.5.17. og det var i underkant av 20 deltakere med fordelt på to klasser. Etter fjorårets resultat med seier i NM klasse 2 var det ikke uten et visst press man nå skulle forsøke seg i eliteklassen.
Det ble arrangert treningssamling for deltakerne i de to foregående dagene hvor man gjennomgikk teoretisk og praktisk de forskjellige elementene i en presisjons konkurranse.

Konkurransen består av tre deler, en planleggings del hvor en nøyaktig flygeplan skal utregnes og som blir innlevert og bedømt separat.
Del to av konkurransen er å fly denne navigasjonsturen (link trekk nav tur), men da med en ferdig utregnet flygeplan som arrangørene leverer ut rett før avgang. Underveis skal man i tillegg til å holde tiden nøyaktig også observere og notere ned signaler/ tegn som er plassert i terrenget samt at man skal gjenkjenne og plassere i kartet foto av objekter langs ruten.

Fekete-trekk
Den siste delen er en serie presisjons landinger i forskjellige konfigurasjoner, hvorav den siste av disse er landing over et hinder.

Resultatet ble en 3. plass i NM (bronsemedalje) for SFK flygesjef, og det medførte også uttak til Norges landslag til VM i presisjonsflyging i Spitzenberg, Østerrike senere i sommer.
Vi gratulerer
NM 2017 Brz HF